Kontrola výroby

                            kontrola 01    

Od začiatku svojej existencie sa spoločnosť Celltex s.r.o. zameriava pri výrobe najmä na kvalitu svojej produkcie. Celkový proces výroby a jej kontrola prebieha v súlade s normami systému riadenia manažmentu kvality ISO 9001:2008
Vysoké požiadavky a nároky na kvalitu surovín si spoločnosť Celltex s.r.o. kladie hlavne na dodávateľov kvalitných a zdravotne nezávadných surovín potrebných k výrobe produktov detskej a dámskej hygieny.
Kontrola výroby je zabezpečovaná popri výrobe inovatívnymi najmodernejšími technológiami, ktoré sú súčasťou nových výrobných liniek.
Kvalita všetkých produktov je počas výrobného procesu neustále vizuálne monitorovaná, priebežne meraná a testovaná v našich interných laboratóriách.
V pravidelných intervaloch sa v laboratóriu kontrolujú absorbčné vlasnosti detskej aj dámskej hygieny.
Na špeciálnych prístrojoch prebieha kontrola chemických, mikrobiologických či fyzikálnych vlastností dodávaných surovín a samotných vyrábaných produktov.