Ekonomické oddelenie

Viskupičová Ivana Ekonóm spoločnosti

Tel.: +421 2 4911 4264

 viskupicova(at)celltex.sk
Plecháčková Monika  Referent ekonomického oddelenia 

Tel.: +421 2 4911 4261

 plechackova(at)celltex.sk
Panáková Lucia Referent ekonomického oddelenia

Tel.: +421 2 4594 3718

 panakova(at)celltex.sk
   

Zasielanie elektronických faktúr

faktury(at)celltex.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK79 0900 0000 0051 1026 1706
SWIFT:   GIBASKBX