Ekonomické oddelenie

Viskupičová Ivana Ekonóm spoločnosti Tel.: +421 2 4911 4264
Fax.: +421 2 4594 3621 
 viskupicova(at)celltex.sk
Plecháčková Monika  Referent ekonomického oddelenia  Tel.: +421 2 4911 4261
Fax.: +421 2 4594 3621
 plechackova(at)celltex.sk
Panáková Lucia Referent ekonomického oddelenia

Tel.: +421 2 4594 3718
Fax.: +421 2 4594 3621

 panakova(at)celltex.sk
   

Email pre zasielanie faktúr

faktury(at)celltex.sk

Bankové spojenie:

POZOR !!! od 1.6.2016 zmena:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK79 0900 0000 0051 1026 1706
SWIFT:   GIBASKBX