O spoločnosti CELLTEX s.r.o

Spoločnosť CELLTEX s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 29.6.1992.

Predmetom jej činnosti je výroba a predaj hygienických výrobkov z vaty, papiera a celulózy. V roku 1994 spoločnosť kúpila výrobný areál v Ivanke pri Dunaji, v ktorom po rekonštrukcii existujúcich priestorov prevádzkovala výrobu hygienických vložiek. V roku 1996 bola postavená nová výrobná hala s moderným technologickým vybavením na výrobu ultratenkých a slipových vložiek. Okrem svojich vlastných obchodných značiek vyrába spoločnosť aj privátne značky slovenských reťazcov a odberateľov s vlastnými požadovanými parametrami pre zahraničný trh.

1  6  12

Spoločnosť CELLTEX s.r.o., ktorá už dlhodobo úspešne pôsobí na slovenskom i európskom trhu v oblasti výroby hygienických výrobkov, postavila a uviedla do prevádzky moderný výrobný závod dcérskej spoločnosti CELLTEX Hygiene s.r.o. v priemyselnej zóne mesta Rožňava. Vo výrobnom areáli na ploche 10 000 m2 je umiestnených niekoľko moderných výrobných liniek na výrobu dámskej a detskej hygieny.

CELLTEX s.r.o. sa venuje i obchodnej činnosti v sortimente hygienických výrobkov, tak, aby bola schopná ponúknuť tuzemským a zahraničným odberateľom okrem vlastných výrobkov i kompletný papierový program a hygienické vatové produkty. Tieto produkty sa vyrábajú iba z najkvalitnejších surovín, ktoré sú dodávané od renomovaných európskych spracovateľov celulózy a bavlny.

Spoločnosť CELLTEX s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia manažmentu kvality ISO 9001:2008. Nové hygienické vložky značky Pamela® majú certifikát procesu overovania spotrebiteľského reťazca lesných produktov (Chain-of-Custody of Forest Based Product) podľa dokumentu CFCS 1004:2006, zo dňa 7.2.2011. V zmysle tohto certifikátu môžu byť výrobky značky Pamela® označené logom (registračné číslo loga PEFC/23-31-08), ktoré dôveryhodne zaručuje, že surovina na výrobu predmetných produktov pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Logo PEFC poskytuje informácie, ktoré sa vzťahujú k pôvodu lesných produktov z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a z iných nekontroverzných zdrojov.

Obchodné značky:            

  • A vata®
  • BabyBaby Soft®
  • Big Soft®
  • Cellsan Incontinence®
  • Okey Pamela®
  • Pamela®
  • Pamela Light Incontinence®
  • Sanete®

Avata   logo bbs 0logo big soft 0Pamela   Pamela LI Cellsan incontinence Logo Sanete Stvorec

Výrazným podielom v produkcii spoločnosti CELLTEX s.r.o. je výroba mnohých privátnych značiek hygienických vložiek, detských plienok a iného sortimentu, predovšetkým pre obchodné siete krajín celej EÚ i ďalších krajín, napr. HR, BY, UA, KZ a iné.